28 September: Drongo festival on multilingualism – proposals for labs – deadline extended

DRONGO* Festival 2013
Herinnering – Oproep voor LABS

N.B. Deadline nadert: 3 juni 2013.

Op zaterdag 28 september 2013 vindt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam de tweede editie van het DRONGOFESTIVAL plaats. Het DRONGOFESTIVAL is een ontmoetingsplek voor iedereen in Nederland en Vlaanderen die in talen geïnteresseerd is en voor iedereen die met meertaligheid te maken heeft in werk of privé-leven. Door de hele bibliotheek zullen stands, workshops, spoedcursussen en andere activiteiten plaatsvinden rond het centrale thema: Nederlands in een meertalige omgeving. Dit jaar is er, in samenwerking met het Jaar van het Voorlezen, bijzondere aandacht voor meertalige gezinnen en professionals die met zulke gezinnen te maken hebben. Kijk hier voor het voorlopig programma.

De organisatie van het DRONGOFESTIVAL 2013 roept onderzoekers van taal en meertaligheid in Nederland en Vlaanderen op om schriftelijk voorstellen in te dienen voor LABS. Een LAB bestaat uit een interactieve presentatie door één of meer personen van een wetenschappelijk onderzoek of een wetenschappelijke vondst. Bij een LAB is de bezoeker zelf actief bezig, bijvoorbeeld met een spel of een test. Een LAB vindt plaats aan een tafel van 1m bij 1.8m, duurt maximaal een half uur, en bedient een groepje van maximaal vijf bezoekers tegelijk. LABS worden gedurende de middag een aantal keer herhaald, voor steeds weer nieuwe groepjes bezoekers.

In het voorstel moet staan welk onderwerp je LAB behandelt, hoe dat onderwerp wordt gepresenteerd, in welke talen je het presenteert, en wat het belangrijkste is dat de deelnemers ervan opsteken. Voorstellen dienen uiterlijk 3 juni te worden ingediend. Vermeld in je voorstel ook: je naam, de naam van je organisatie, het postadres, je telefoonnummer en emailadres. Alle inzenders krijgen uiterlijk 1 juli bericht of zij zijn geselecteerd. Aan ieder deelnemend LAB wordt een bijdrage in de productiekosten van het festival gevraagd van 300 € (inclusief 21% BTW). Onderzoekers voor wie de financiële bijdrage een onoverkomelijke hindernis vormt, wordt verzocht contact op te nemen met de organisatie.

Voorstellen kunnen per email worden toegestuurd aan info@drongofestival.nl, onder vermelding van DRONGO-LABS, of per post naar De Taalstudio, Postbus 16584, 1001 RB Amsterdam. Via het emailadres kan ook nadere informatie worden opgevraagd.

Aarzel niet deze oproep ook onder de aandacht te brengen van anderen.

Wij zien ernaar uit vele interessante voorstellen te ontvangen en hopen je op 28 september te mogen begroeten in de OBA te Amsterdam.

Maaike Verrips
Directeur

Volg ons op www.drongofestival.nl en natuurlijk ook op Facebook en Twitter!
*De Drongo is een vogelsoort die vooral in Zuid-Oost Azië en Australië voorkomt. Vooral de Vlaggendrongo is een heel bijzondere vogel. Voor zover we hebben kunnen nagaan, is het de enige meertalige diersoort ter wereld. En reken maar dat hij daar zijn voordeel mee doet!

Het DRONGOFESTIVAL is een initiatief van De Taalstudio. Een aantal partners heeft zich bij het initiatief aangesloten: de Nederlandse Taalunie, Koninklijke Kentalis, binoq atana, OBA, Expertisecentrum Code (Lessius Hogeschool), Confucius Instituut, Europese Commissie, Europees Parlement, FORUM, Integratiecentrum Foyer, UNESCO, Tolk- en Vertaalbureau Concorde Group, Ouders Online, QRA, Provincie Friesland, Radboud Universiteit, Stichting Lezen, Stemmen van Afrika, en het Jaar van het Voorlezen. Vele anderen onderschrijven het initiatief en hebben inhoudelijke of organisatorische bijdragen toegezegd. Het eerste DRONGOFESTIVAL op 19 september 2012 was een groot succes. Het evenement was een week vooraf uitverkocht, en werd door zo’n 450 bezoekers uit Nederland en Vlaanderen bezocht.