Vluchtelingen en NT2

Extra college in de BA-cursus Onderwijs Nederlands: op woensdag 2 november van 15:15-17:00 uur komt Anne Kerkhoff van de Fontys Hogeschool langs voor een gastcollege. Anne Kerkhoff en Jacomine Nortier zullen het hebben over de taalproblemen waarmee vluchtelingen in Nederland te maken krijgen. Ze zullen aandacht besteden aan de lessituaties waarin vluchtelingen terechtkomen en Kerkhoff zal ingaan op de activiteiten die een speciale taskforce vanuit verschillende hogescholen in Nederland onderneemt. Aan het college zal ook Maud Beersmans bijdragen, zij is docente NT2 bij Babel en heeft jarenlange ervaring in het lesgeven aan nieuwkomers en co-auteur van de methode De Opstap-Sprong-Finale. Met haar zullen enkele cursisten meekomen die hier als vluchteling zijn gekomen en in de afgelopen periode Nederlands hebben geleerd.
Het extra college vindt plaats op Drift 23, zaal 2.12. Er is nog ruimte voor ongeveer 15 belangstellenden! Stuur even een mailtje naar Jacomine Nortier als je als je erbij wil zijn: j.m.nortier@uu.nl.